Om BohusAssuransen

Som kund i BohusAssuransen blir du delägare i ett lokalt fristående försäkringsbolag som tecknat försäkringar på Tjörn sedan 1856. Här kan du som har en fastighet på Tjörn teckna försäkringar för Hem, Villa, Fritidshus, Lantbruk mm.

Kontakta BohusAssuransen för att teckna försäkring

Telefon: 0304-66 19 17
Adress: Svanvik 510, 471 72 Hjälteby
www.bohusassuransen.se