Hoppa till textinnehållet

Miljömässig hållbarhet och andra perspektiv

Hållbarhet och sparande

Vill du lära dig mer om hållbarhet och investeringar? Både våra egna och de externt förvaltade fonderna som vi erbjuder analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. Här kan du lära dig mer om hållbarhet och sparande.

Hållbarhetsskolan – Så kan du påverka med ditt sparande

Genom ditt sparande kan du tillsammans med andra investerare ställa krav på att bolag tar ansvar när det gäller hållbarhet, genom att hantera sina risker, men också skapa möjligheter för att fortsatt vara lönsamma på lång sikt.

Miljömässig, social, ekonomisk och affärsetisk hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet fokuserar på människan och våra rättigheter. Det kan du bidra till genom att exempelvis investera i bolag som tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrättsvillkor eller jämställdhet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet fokuserar på att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för de många människorna och företagen. Tjörns Sparbank arbetar med att hjälpa kunder till en bättre ekonomi.

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att hushålla med planetens resurser. Det kan du bidra till genom att exempelvis investera i bolag som tar hänsyn till Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen.

Affärsetik

Affärsetik fokuserar på hur ett bolag ska styras och ledas. Man kan investera i fonder där förvaltaren använder sitt inflytande för att driva förändring genom att exempelvis engagera sig i valberedningar och rösta på bolagsstämmor.

Hur arbetar vi med hållbarhet?

  • Vårt engagemang för hållbarhet är viktigt för vår verksamhet och vi har som bank stor möjlighet att bidra till den nödvändiga omställningen genom att finansiera olika satsningar.
  • Vårt arbete med miljömässig samt ekologisk hållbarhet stöttar den gröna omställningen och gör det möjligt att skapa en bättre framtid.
  • Vi vill bidra till att FN:s globala mål och till att Parisavtalet uppnås. 
  • Swedbank Robur har som mål att det samlade förvaltade fondkapitalet år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5°C och år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (unpri.org)
Hållbar utveckling - så bidrar vi