Tjörns Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Dataskyddsombudet nås via post: Tjörns Sparbank, Dataskyddsombud, Box 55, 471 21 Skärhamn.