Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Bankens huvudmän

Som representanter för insättarna har sparbanken 40 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Tjörns kommun, återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Här finner du en förteckning över bankens huvudmän och deras mandatperioder.

Valda av kommunfullmäktige

Namn

Ort

Mandatperiod
(kalenderår)

Adolfsson, Lisa*

Skärhamn

2023

Andersson, Yvonne

Skärhamn

2023

Axelsson, Jan

Rönnäng

2023

Baudino, Tina

Skärhamn

2023

Bergius, Emelie

Klädesholmen

2023

Berndtsson, Jan

Skärhamn

2023

Collberg, Thomas

Klövedal

2023

Forsman, Anders**

Kållekärr

2023

Gullbrandsson, Martina

Rönnäng

2023

Hansson, Andreas

Skärhamn

2023

Hansson, Robert

Skärhamn

2023

Hermansson, Henry

Kållekärr

2023

Jansson, Margareta

Kållekärr

2023

Johannessen, Anette *)

Hakenäset

2023

Kristensson, Mats

Rönnäng

2023

Lagervall, Jeanette

Skärhamn

2023

Leidzen, Barbro

Kållekärr

2023

Niklasson, Christofer

Klövedal

2023

Nyckelgård, Kristina

Kållekärr

2023

Simonsson, Mats

Klövedal

2023

Valda av huvudmännen

Namn

Ort

Mandatperiod
(per årsstämma)

Börjesson, Roger

Skärhamn

2024

Cehlin, Ann-Katrin

Myggenäs

2024

Fosser, Fredrik

Kållekärr

2024

Livf, Barbro

Kyrkesund

2024

Olsson, Marianne

Klädesholmen

2024

Carlsson, Barbro

Myggenäs

2025

Lindberg, Linda

Skärhamn

2025

Nilsson, Benita

Skärhamn

2025

Olofsson, Margareta*

Kållekärr

2025

Vernersson, Carina

Skärhamn

2025

Andersson, Anders

Rönnäng

2026

Blom, Helena*

Hjälteby

2026

Gustafsson, Gunnel

Dyrön

2026

Hagberg, Angelica

Hjälteby

2026

Svärd, Marie

Rönnäng

2026

Berntsson, Clas

Mjörn

2027

Gerhardsson, Christopher

Kållekärr

2027

Hallberg, Magne

Åstol

2027

Hermansson, Anders

Skärhamn

2027

Johnsson, Petra

Hjälteby

2027

*Ingår i sparbankens valberedning. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode till ordföranden och övriga ledamöter.
** Sammankallande.