Vi bryr oss om.

Ända sedan 1906 har vi utvecklat våra tjänster och erbjudanden, men alltid med samma grundidé. Att sparande är för alla och att en sparbanks vinst ska återinvesteras i samhället, så att den kommer till nytta för många.

Idag har vi tre kontor på Tjörn, alla med engagerad och personlig service. Och än idag följer vi sparbanksidén. Att hjälpa människor och företag att förverkliga sina drömmar genom en sund och hållbar ekonomi och samtidigt göra vår bygd till en bättre plats. Det är därför vi stöttar massor av lokala föreningar och initiativ inom idrott, kultur, samhälle och skola.

Vi vill bidra till vår bygds bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang. Vi tror nämligen att om vi kan göra vår del av världen till en skönare plats, så har många människor glädje av det.

Välkommen som kund i Tjörns Sparbank, du också.