Vi bryr oss om.

Ända sedan 1906 har vi utvecklat våra tjänster och erbjudanden, men alltid med samma grundidé. Att sparande är för alla människor, inte bara för dem som redan har mycket pengar, och att en sparbanks vinst ska återinvesteras i bygden, så att den kommer till nytta för många.

Idag har vi tre kontor på Tjörn, alla med engagerad och personlig service. Och än idag följer vi sparbanksidén. Att hjälpa människor att förverkliga sina drömmar genom en sund ekonomi och samtidigt göra vår bygd till en bättre plats. Det är därför vi stöttar massor av lokala verksamheter och initiativ, såsom årliga skolresor till Nordens Ark för fjärdeklassarna på Tjörn, Tjejjouren Västs arbete för att stötta och stärka unga tjejer, årlig utdelning av kulturstipendium i samarbete med Kulturskolan Tjörn, Sjöräddningssällskapet samt sponsring av ett stort antal idrottsföreningar runt om på ön.

Vi tror nämligen att om vi kan göra vår del av världen till en skönare plats, så har många människor glädje av det.

Välkommen som kund, du också.