Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Vuxna volontärer i skolan

School

Som en del i vårt samhällsengagemang driver vi i samarbete med skolan i Tjörns kommun ett projekt för barn och ungdomar på ön. Genom projektet vill vi få ut fler vuxna i Tjörns skolor och förskolor.

Tanken är att ge barnen tillgång till fler vuxna som har tid, som kan se och bekräfta barnen. Det handlar inte om att ersätta pedagogerna, utan meningen är att det ska finnas vuxna i volontärarbete som en extra resurs. Det innebär att

  • trösta när någon är ledsen
  • hjälpa till med läsning
  • finnas tillgänglig och med på rasterna.
Two female students on their way to school

Volontärarbete

Ett volontärarbete i detta projekt är en meningsfull och givande aktivitet där individer drivs av en önskan att göra skillnad och bidra till samhället, engagera sig i olika organisationer, evenemang eller projekt. Tack vare vårt samhällsengagemang kan vi utföra volontärarbete i skolorna för att kunna bidra till en bättre utbildning. Det ger människor möjlighet att dela sina

  • kunskaper

  • färdigheter

  • tid för att hjälpa andra

  • främja positiva förändringar


Genom volontärarbete kan individer bygga relationer, utveckla kompetenser och känna en känsla av uppfyllelse genom att göra en positiv påverkan på samhället. Det är ett sätt att frivilligt engagera sig i gemenskapen och bidra till en bättre värld.