Skip to content

här ser vi hållbarhet

För oss består hållbarhet av tre olika områden, alla lika viktiga för att upprätthålla ett hållbart och långsiktigt samhälle. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är delar vi ständigt arbetar med. Här kan du läsa om vad vi på banken gör för att bidra till FN:s globala mål för ett mer hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som en ekonomisk kraftkälla åt företag och privatpersoner på Tjörn genom att alltid leverera god bankservice och hög finansiell kompetens. Vi utbildar också barn och unga om ekonomi och sparande, både här på banken och ute i skolorna.

Hållbara tjänster

För att du skall kunna leva hållbart fullt ut erbjuder vi flera hållbara ekonomiska tjänster.

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?