Hoppa till huvudinnehåll

Så här ser vi på hållbarhet

För oss består hållbarhet av tre olika områden, alla lika viktiga för att upprätthålla ett hållbart och långsiktigt samhälle. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är delar vi ständigt arbetar med. Här kan du läsa om vad vi på banken gör för att bidra till FN:s globala mål för ett mer hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som en ekonomisk kraftkälla åt företag och privatpersoner på Tjörn genom att alltid leverera god bankservice och hög finansiell kompetens. Vi utbildar också barn och unga om ekonomi och sparande, både här på banken och ute i skolorna.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar hela tiden med att begränsa och minska vårt klimatavtryck och miljöpåverkan, bland annat genom att i största mån nyttja lokala aktörer, säkerställa att fler av våra leverantörer lever upp till vår miljöstandard och genom att satsa på ekologiskt hållbara projekt.

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället genom att stötta det lokala näringslivet, sponsra ideella föreningar och finansiera lokala initiativ som utvecklar Tjörn.

Sustainable development goals

Globala målen för hållbar utveckling

Vi arbetar för att bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål ska nås och har valt ut sju av de 17 målen där vi har störst möjlighet att påverka. 

Så kan du spara

Hållbart sparande

Visste du att du kan påverka planetens framtid bara genom att spara mer hållbart? Vi vill ge dig bättre koll på vad du investerar i och hjälpa dig att göra hållbara val. Läs om vad som gör en fond hållbar, EU:s nya regler inom hållbarhetsområdet med mera.

Kvinna sitter barfota ute på en stentrappa en fin sommardag

Börja månadsspara

Om du bara ska göra en enda sak för din ekonomi så är det att skaffa en buffert. Om du månadssparar blir sparandet av.

Välj hållbara fonder

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem. I vår fondlista kan du filtrera fram olika hållbara fonder. 

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Så kan du låna grönt

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Sollån

Funderar du på att investera i solceller? Med solpaneler ger du dig själv möjligheten att sänka dina elkostnader.

Billån

Intresserad av elbil eller en bil med ett mer begränsat utsläpp? Då kan Grönt billån vara något för dig.

Bolån och fastighetslån

För dig som ska köpa en bostadsrätt eller villa som är byggd för att vara mer energieffektiv och mer hållbar. För företag som ska investera i energi- och resurseffektiva fastigheter.

Vill ni få hjälp med hållbarhetsfrågorna?

Kom igång med hållbarhetsarbetet

Tycker ni att hållbarhet är viktigt, men har knappa resurser? Ta hjälp av vår partner PURE ACT att bygga ett strategiskt hållbarhetsarbete och få en hållbarhetsplan.