Tjörns Sparbank söker nu dig, som precis som oss andra, har ditt hjärta på Tjörn. Du har, eller har haft, en ledande befattning i ditt yrkesliv och du har en ekonomisk examen på högskolenivå. Din erfarenhet och ditt kontaktnät gör att du har god kunskap om den bygd vi verkar i. Att arbeta i en bransch i stor förändring ser du som en utmaning. Vi hoppas att du har tid och lust för ett långsiktigt engagemang i en mycket expansiv organisation.

Frågor och ansökan

Frågor besvaras av valberedningens ordförande Anders Forsman, tel. 0768-94 43 86 alternativt eller styrelsens ordförande Ann-Margreth Konradsson, tel. 0701-01 08 75 alternativt .

Ersättning utgår i enlighet med årsstämmans beslut. Mandatperiod 4 år.