Så här skiljer sig en sparbank från vanliga banker

Sparbank är en helt egen unik bolagsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen. Sparbanker skiljer sig därför på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer. Till exempel har en sparbank inga aktieägare. Det inflytande som i affärsbanker utövas av aktieägare utövas i sparbanken istället av huvudmän, som direkt eller indirekt väljs av kommunfullmäktige i bankens verksamhetsområde. I Tjörns Sparbanks fall väljs hälften av huvudmännen av kommunfullmäktige på Tjörn, och den andra hälften av huvudmännen själva. Huvudmännen väljer sedan bankens styrelse som i sin tur utser VD.

En lokal bank med samhällsengagemang

Att en sparbank inte har några ägare medför att ingen enskild person eller organisation kan ställa några krav på att få utdelning när sparbanken gör vinst. Istället har en sparbank möjlighet att använda en del av sin vinst till samhällsnyttiga verksamheter och projekt på de orter den är verksam. Tjörns Sparbank stödjer många olika föreningar, projekt och evenemang inom idrott, kultur, samhälle och skola. Vi vill bidra till vår kommuns bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang.

Genom våra grundvärderingar om långsiktighet, lokala förankring och samhällsansvar spelar sparbankerna en viktig roll för tillväxt och utveckling. Så trots att sparbanksidén har 200 år på nacken känns den idag mer aktuell än någonsin.