Banken påverkar miljön direkt genom sin verksamhet och vidtar därför åtgärder för att begränsa den negativa miljöbelastningen. Banken har som målsättning att bl.a. minska sin pappersförbrukning och elförbrukning. Banken påverkar också miljön indirekt genom våra produkter och tjänster. Banken kommer att genomföra miljöanalyser vid kreditgivning till företag, och med hjälp av en miljöanalysmodell granska företagets miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Banken skall också uppmuntra kunderna att använda sig av bl.a. kortbetalning direkt i butik och betalning via Internet. Dessa betalningssätt minskar miljöbelastningen genom färre transporter och således mindre utsläpp av koldioxid och andra föroreningar.