Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Styrelsen i Tjörns Sparbank

Här är bankens styrelse och information om varje ledamot

Stefan Eliasson

Stefan Eliasson

Ordförande sedan 2022.

Styrelseledamot sedan 2018.

VD, SSPA Sweden AB.

Läs mer

Olof Lorentsson

Olof Lorentsson

Vice ordförande sedan 2022.

Styrelseledamot sedan 2017.

CFO, Scandinavian Travel Innovation AB.

 

Läs mer

Torsten Gustafsson

Torsten Gustafsson

Styrelseledamot sedan 2001.

Pensionär, tidigare Fastighetschef/Kyrkogårdschef.


Läs mer

Ola Stålebo

Styrelseledamot sedan 2019.

VD, Scandinavian Transmission Service AB.

 

Läs mer

Helena Bernekil

Helena Bernekil

Styrelseledamot sedan 2021.

Ekonom, K-Svets Förvaltnings AB

 

Läs mer

Margareta Alestig Johnson

Margareta Alestig Johnson

Styrelseledamot sedan 2022.

Styrelseordförande i Erik Thun Group AB, styrelseledamot i Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, Inission AB samt Brännehylte Lagersystem AB.

 

Läs mer

Hans Tiderman

Hans Tiderman

Styrelseledamot sedan 2018.

VD, Tjörns Sparbank.


Läs mer

Mathias Cedergrund

Mathias Cedergrund

Styrelseledamot sedan 2020.

Placeringsrådgivare, Tjörns Sparbank.

Läs mer

Christian Cleve

Christian Cleve

Styrelseledamot sedan 2018.

Företagsavdelningen, Tjörns Sparbank. 

Läs mer

Styrelsesuppleanter

Namn

Annika Nilsson (personalrepresentant)

Sparbankens revisorer (valda av huvudmännen)

Namn

Rikard Johelid

Åsa Thelin (suppleant)