Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Spar- och placeringstjänster

Här hittar du räntor, priser och villkor som gäller för bankkonton, fonder, aktierelaterade tjänster, SPAX och ränteplaceringar.

Prislistan gäller från och med 1 januari 2021. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Vill du veta mer om de spar- och placeringstjänster som Tjörns Sparbank erbjuder.

Spar- och placeringstjänster

Handel finansiella dokument

Förstå hur kostnader påverkar din investering

Bankkonton

Konton

Pris

Tjörnkonto

Fria uttag.
Ränta för närvarande: 3,25 %

Fasträntekonto TjörnMax

Räntor för närvarande:

6 månader: 3,90%

1 år: 3,40%


– Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson/enskild näringsidkare och 50 000 kronor för juridisk person. 

– Maximal placeringsvolym är 10 miljoner kronor per kund.

e-sparkonto

Fria uttag genom överföring mellan konto
Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,55 %

Ungdomskonto - För barn och ungdomar 0-20 år

Fria uttag
Ränta för närvarande: 2,80 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Lönekonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Servicekonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,25 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 2,55 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Pensionssparkonto

Individuellt pensionssparande (omfattas inte av insättningsgarantin)
Ränta för närvarande: 2,65 %

Kapitalkonto (ej för nytecknande)

Fyra fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 %, minimum 60 kr
Ränta för närvarande på belopp över 250 000 kr: 2,85 %

Ränta för närvarande på belopp mellan 100 000 och 250 000 kr: 2,60 %
Ränta för närvarande på belopp under 100 000 kr: 2,35 %

Depåkonto

Räntan är för närvarande 2,30 % på Depåkonto

Sparkonton för skogsägare

Räntan är för närvarande 3,05 % på Skogskonto

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 3,05 % på Skogsskadekonto.

Fonder

Avgifter och mer information

Fondlistan

Värdepapperstjänst Bas

Individuellt Pensionssparande

Individuellt pensionssparande (IPS)

Avgiften är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock lägst 20 kr och högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

- Fondförvaltningsavgift för valda fonder.

- Courtage för handel med aktier och andra värdepapper baseras på affärens storlek och totala sparandet i banken.

Prislista värdepappershandel

Flyttavgiften till annan bank är 500 kronor. Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Ränta på kontanta medel: 1,55%