Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2019-03-31
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 161
Stat och kommun 184 774
Säkerställda obligationer 97 290
Övriga värdepapper -
Summa 323 225
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 499 772
Övriga värdepapper 271 617
Swedbankaktier (marknadsvärde) 49 256
Skattekonto 479 651
Summa 1 300 296
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 623 521
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 3 841 967
Svenska kommuner 63 223
Svenska staten -
Kreditinstitut 99 837
Efterställda skulder 60 000
Övriga 8 825
Summa 4 073 851
   
Övrig information  
Balansomslutning 4 544 757
Utlåning till allmänheten 2 789 930
Inlåning från allmänheten 3 914 015
Kvot utlåning/inlåning 0,71

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.