Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2018-12-31
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 154
Stat och kommun 104 056
Säkerställda obligationer 102 858
Övriga värdepapper -
Summa 248 069
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 383 340
Övriga värdepapper 334 354
Swedbankaktier (marknadsvärde) 72 179
Skattekonto 479 651
Summa 1 269 524
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 517 593
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 3 626 970
Svenska kommuner 104 393
Svenska staten -
Kreditinstitut 104 433
Efterställda skulder 60 000
Övriga 9 943
Summa 3 905 739
   
Övrig information  
Balansomslutning 4 382 188
Utlåning till allmänheten 2 744 239
Inlåning från allmänheten 3 741 306
Kvot utlåning/inlåning 0,73

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.