Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2019-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 161
Stat och kommun 205 589
Säkerställda obligationer 106 978
Övriga värdepapper -
Summa 353 728
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 480 873
Övriga värdepapper 336 250
Swedbankaktier (marknadsvärde) 56 680
Skattekonto 929 651
Summa 1 803 454
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 2 157 182
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 4 321 361
Svenska kommuner 131 576
Svenska staten -
Kreditinstitut 71 347
Efterställda skulder 60 000
Övriga 8 835
Summa 4 593 118
   
Övrig information  
Balansomslutning 5 089 874
Utlåning till allmänheten 2 729 288
Inlåning från allmänheten 4 461 771
Kvot utlåning/inlåning 0,61

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.