Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2019-06-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 161
Stat och kommun 180 343
Säkerställda obligationer 97 248
Övriga värdepapper -
Summa 318 753
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 705 379
Övriga värdepapper 279 956
Swedbankaktier (marknadsvärde) 55 780
Skattekonto 679 651
Summa 1 720 766
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 2 039 519
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 4 214 834
Svenska kommuner 107 225
Svenska staten -
Kreditinstitut 98 387
Efterställda skulder 60 000
Övriga 8 873
Summa 4 489 320
   
Övrig information  
Balansomslutning 4 978 222
Utlåning till allmänheten 2 757 318
Inlåning från allmänheten 4 330 932
Kvot utlåning/inlåning 0,64

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.