Kostnadsförda belopp för ersättningar gällande 2018: