Kostnadsförda belopp för ersättningar gällande 2017: