Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Sponsringspolicy

Vid sponsring ska vi på Tjörns Sparbank  

 • följa bankens värderingar

 • sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle

 • sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar och organisationer når många människor i vårt verksamhetsområde och där sponsringen bidrar till lokal nytta

 • helst erbjudas att medverka vid aktiviteter där vi möter ledare, medlemmar, styrelse, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer

 • ha hög kvalitet i sponsorverksamheten genom samarbeten med seriösa partners

 • alltid skriva avtal.

 • vid större sponsoråtaganden ska vi vara huvudsponsor och ingen verksamhet som konkurrerar med Tjörns Sparbank bör medverka.

 

Som sparbank ska vi undvika att: 

 • att sponsra enskilda individer eller affärsdrivande verksamheter

 • att sponsra verksamheter/projekt där kopplingen till Tjörns Sparbank är svag eller saknas

 • att sponsra extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, inom t.ex. etik, moral och miljö

 • att sponsra verksamheter med osund ekonomi

 • att sponsra politiska eller religiösa verksamheter

 • att skriva sponsoravtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen

Vår sponsorpolicy

Vi på Tjörns Sparbank sponsrar främst lokala verksamheter, organisationer där vår sponsring bidrar till lokal nytta för många. Vår sponsorpolicy innebär: 

 • att vi är sponsormottagarens bank med tillhörande tjänster såsom konto, internetbank och kort

 • att bankens logotyp finns med i sponsormottagarens marknadsföring

 • att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till styrelse och medlemmar

 • att vi har rätt att omnämna sponsormottagaren i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår hemsida

 

Varmt välkommen att kontakta oss här när du vill ansöka om sponsring. Vi vill alltid vara med och påverka all utveckling i en positiv riktning.