Meny
Våra företagstjänster
Räntor, valuta, priser och kurser
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Ärvt eller köpt skog? Börja med målen

– Oavsett om du har köpt eller ärvt din skog, ska du börja med att formulera målen med ditt ägande. Har du målbilden klar kommer mycket att ge sig av sig självt, säger Jörgen Kennemar, företagsekonom på Swedbank. Här är lite tips kring skogen.

Lumberjacks in the forest

Målen med din skog

 • Sätt upp mål – vad ska du ha skogen till?

  Ser du skogen som en investering, en plats för jakt och rekreation, en bit natur att förvalta och förädla eller som en ren produktionsenhet? För många har skogsägandet flera syften. Då är det bra att ”dela” upp skogen och sätta olika mål på olika delar. Formulera mål både på kort och på lång sikt.

 • Skaffa en skogsbruksplan eller uppdatera den du tagit över

  Skogsbruksplanen är ett fantastiskt verktyg, om de åtgärder som beskrivs där rimmar med dina mål och ambitioner. Det är en investering väl värd att göra, inte minst för dig som är ny i skogen. Du kan också använda skogsbruksplanen som underlag för dina ekonomiska beräkningar. Du får koll på dina kassaflöden och med dem som utgångspunkt kan du ganska enkelt göra en budget. Se till att uppdatera din plan regelbundet så att den är aktuell.

  Fördela inkomsterna med hjälp av Skogskonto

 • Lär känna skogen

  Tillbringa tid i skogen och lär känna bestånden, föryngringarna och planteringarna. Har du skogsbruksplanen i digital form är den ett utmärkt verktyg att ha med sig på vandringarna. Hos Skogsstyrelsen finns mycket information att hämta om skogen. Logga in på Mina sidor, och sök på deras sidor Skoglig grunddata och Skogens pärlor (se nedan).

  Gå kurser, följ med på kundträffar, gårdsbesök och branschmöten och se till att du får ta del av all den kunskap som finns i ditt nätverk. Det finns duktiga skogsmänniskor på skogsbolag, maskinfirmor och bland bankens alla skog- och lantbruksrådgivare. Skog är en tillgång i tiden, med många spännande utvecklingsmöjligheter, inte minst när det handlar om bioekonomi och cirkulär ekonomi. Se till att du är uppdaterad på vad som händer. 

 • Ta hjälp av experter

  Utfallet av ditt skogsbrukande är starkt beroende av hur väl du hanterar din tillgång. Därför lönar det sig nästan alltid att ta hjälp av experter, både när det gäller det faktiska och praktiska skogsbruket och med ekonomin. Ett råd är att även ta hjälp av revisor som kan både enskild firma och skatterna i skogen när deklarationen/bokslutet ska upprättas. Tänk inte att du ska göra allting själv. Det tar mycket tid och kräver stor kunskap. Lägg hellre tiden på att bli en duktig beställare och på att planera dina kostnader och intäkter. Låt till exempel ett skogsbolag eller en förvaltare sköta det praktiska i skogen, som du inte själv gör bäst, men var aktiv och engagerad. Det blir mycket roligare och lönsammare att vara skogsägare då.

  Skog växer långsamt och misstag tar lång tid att rätta till. Mycket bättre att göra rätt från början.

 • Tänk framåt

  Försäkra din skog. Det finns många färska bevis på att det oväntade, som bränder, stormar och granbarkborrangrepp, faktiskt händer. Se också till att du har koll på servitut, arrenden och annat som finns på dina marker, så att de inte får konsekvenser du inte har räknat med. Håll dig uppdaterad på lagar och regler som kan komma att påverka förutsättningarna för ditt skogsbruk.

Prata med skogs- och lantbruksspecialister

Har du frågor om att äga och investera i skog? Hör av dig till någon av våra specialister. De finns över hela landet.

Du om ärvt eller köpt skog - här kan du lära dig mer

 • Skogskunskap.se – en kunskapsspäckad webbsida som produceras av Skogsforsk i samarbete med Skogsstyrelsen och LRF Skogsägare.
 • Mina sidor på skogsstyrelsen.se. Där hittar du all samlad information om din skogsfastighet, kartprogram med skogliga grunddata, planeringsverktyg och en komplett guide för att skapa och skicka avverkningsanmälningar.
 • Skoglig grunddata – här redovisar Skogsstyrelsen resultatet av sina laserskanningar av skogsmarken i Sverige. Aktualiteten på informationen varierar mellan olika landsdelar. Nya mätningar började genomföras förra året.
 • Skogens pärlor – en tjänst från Skogsstyrelsen, där du kan hitta värdefulla skogsmiljöer och kulturlämningar. Vad finns i din skog?