Syftet med penningtvättslagen är att förhindra att banker och andra finansiella aktörer utnyttjas för att tvätta pengar som till exempel kommer från brott eller för att finansiera terrorism.

Lagen ställer krav på att vi banker, och andra finansiella bolag, ska ha en god kunskap om våra kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.