Avtalshandlingar

På följande sidor hittar du olika avtal och allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt en del annan väsentlig information kring värdepapperstjänster.

Avtal och allmänna villkor - för kunder i Sverige (also in parts available in English)

In English

These pages contain various agreements and general terms and conditions for trading in financial instruments as well as certain other essential information regarding investment services.