Tjörns Sparbanks verksamhet och uppträdande ska kännetecknas av bankens värderingar; Kvalitet, Omtanke och Närhet.

All verksamhet som utövas vid Tjörns Sparbank ska präglas av en hög etisk standard där Tjörns Sparbank och dess medarbetare aktivt prövar varje affär, relation och aktivitet utifrån bankens etiska normer och förhållningssätt.

För Tjörns Sparbank är det viktigt att risker och missförhållanden i verksamheten upptäcks och åtgärdas snarast.

Därför har banken interna rutiner för att medarbetare och andra intressenter ska kunna rapportera misstankar om missförhållanden som faller inom lagens regler om skydd mot repressalier för den som rapporterar om missförhållanden (OBS! Klagomål sker i annan kanal och är inte interna missförhållanden), eller som inte ligger i linje med bankens värderingar, policys eller etiska normer.

Till information om hur man rapporterar

Rapportering sker till KPMG AMO via denna länk som du kan nå från vilken dator som helst (24 h om dygnet)

AMO Whistleblower

Eller via telefon
0771-40 16 77