Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier
Landscape

Ett hållbart Bohuslän – 400 000 kr till föreningar på Tjörn

Genom projektet Ett hållbart Bohuslän har vi tillsammans med Thordénstiftelsen och Arwidssonstiftelsen avsatt 400 000 kronor till ideella föreningar på Tjörn.

För att kvalificera sig för bidraget behövde föreningarna presentera ett projekt som kan kopplas till FN:s globala mål, vilket de hade möjlighet att ansöka om fram till 24 mars. Under projektens gång kommer de utvalda föreningarna att få stöd i form av besök, inspirationsföreläsning och andra aktiviteter. 

Så fördelas pengarna från Ett hållbart Bohuslän

Mellan 24 januari och 24 mars hade föreningar på Tjörn möjlighet att söka medel för projekt kopplade till minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål. Följande föreningar och projekt har nu beviljats bidrag för 2024:

 • Dyröns Samhällsförening

  Tryggare & säkrare Dyrön

 • Dyröns by samhällsförening

  Kvalitetssäkrar mer rent vatten för öbefolkningen

 • Åstols Båtförening

  Ökad jämställdhet och jämlikhet för hantering av båtar

 • Tjörns Trädgårdsförening

  Utbildningar för mer hållbara odlingar

 • IFK Valla

  Hållbar energi med solceller gynnar verksamhet med barn och unga

 • GF Atletica

  Ökat välbefinnande för barn och ungdomar vid träning/rörelsedagar sommaren-24

 • Bohusläns Guider

  Ett hållbart besök på Tjörn

 • Tjörns Hembygdsförening

  Energieffektivisering luftvärmepump

 • Tjörns Golfklubbs juniorverksamhet

  Ökat välbefinnande i ett skolprojekt

 • Rönnängs skolas föräldraförening

  Ökad hälsa och välbefinnande vid lägerskola med gemenskap, fysisk aktivitet för ökad sammanhållning

 • Dyröns Idrottsförening

  Ökat välbefinnande med ett utegym mitt i naturen

 • Tjörns Konståkningsklubb

  Hyrskridskor för alla

 • Omställning Tjörn

  Andelsodlingar av musslor och annan sjömat

 • Egnahemsfabriken Tjörn

  Ett nytt mobilt hönshus

Globala hållbarhetsmål

Genom projektet Ett hållbart Bohuslän har 400 000 kronor öronmärks till föreningar på Tjörn. För att ansöka om bidrag behövde föreningarna presentera ett projekt som kan kopplas till FN:s globala mål.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Globala målen