Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier
Landscape

Ett hållbart Bohuslän – 400 000 kr till föreningar på Tjörn

Nytt hållbarhetsinitiativ för ideella föreningar! Nu har föreningar på Tjörn möjlighet att söka medel för projekt kopplade till hållbarhet.

Tillsammans med Thordénstiftelsen, Arwidssonstiftelsen, Sparbanken Tanum och Orusts Sparbank har vi startat initiativet Ett hållbart Bohuslän. Under 2024 kommer vi att dela ut 1,2 miljoner till föreningslivet i Bohuslän varav 400 000 kronor öronmärks till föreningar på Tjörn. 

Ansök till Ett hållbart Bohuslän

Nu går det bra att skicka in en ansökan för din förening. Ansökningsperioden sträcker sig till 24 mars. 

Globala hållbarhetsmål

Genom projektet Ett hållbart Bohuslän kommer 400 000 kronor öronmärks till föreningar på Tjörn. För att söka medel behöver projektet kopplas till något av FN:s globala mål. 

Globala målen