Vårt hållbarhetsarbete ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet. Genom att stötta det lokala näringslivet, sponsra ideella föreningar och finansiera lokala initiativ vill vi vara en positiv kraft i samhället.