Vi påverkar miljön indirekt genom våra produkter och tjänster. Därför genomför vi miljöanalyser vid kreditgivning till företag, och med hjälp av en miljöanalysmodell kan vi granska företagets miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. 

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi installerat laddstolpar för eldrivna fordon på vår parkering i Skärhamn. Med detta vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle samt underlätta för våra kunder och medarbetare att göra hållbara val i vardagen.

När vi reser i tjänsten ska det ske med minsta möjliga miljöpåverkan.