Vi stöttar många lokala initiativ och projekt där ett är att placera ut tio torsk- och hummerrev i Stigfjorden, med målet att återskapa ett normalt torskbestånd. Vi ser att det kommer att gynna både människorna och hela den marina miljön i vårt närområde.