För oss är det viktigt att personalen mår bra, både på och utanför jobbet. Därför har banken utöver friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag även en friskvårdstimme varje vecka. All personal får själva bestämma hur de vill spendera sin friskvårdstimme.

Som lokal sparbank stödjer vi många olika föreningar, projekt och evenemang inom idrott, kultur, samhälle och skola. Vi vill bidra till vår kommuns bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang.