Vid sidan av rådgivning till våra kunder erbjuder vi föreläsningar inom ekonomi. Vi utbildar också barn och unga i privatekonomi, både här på banken och i skolorna, och vill genom det bidra till ekonomisk utveckling och trygghet.

All personal ska ha den miljökompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter som krävs för att integrera miljöfrågorna i affärsverksamheten. Därför har samtliga medarbetare gått Finanskompetens utbildning Hållbarhet i finansbranschen.