Vi stöttar lokala initiativ och ideella föreningar som arbetar för att främja jämställdhet i samhället.

På vår arbetsplats har alla samma möjligheter till karriärutveckling och lika lön för lika arbete. I bankens ledning finns lika många kvinnor och män.