2022 installerade vi en solcellsanläggning vilket gör att vi kan producera egen el till vår fastighet i Skärhamn. Genom denna förnybara energikälla kan vi minska vår elförbrukning och klimatpåverkan.

Vi erbjuder sollån till våra kunder som kan ge dem möjlighet att investera i solpaneler, vilket kan bidra till sänkta elkostnader samtidigt som det är klimatsmart.