Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Hållbarhet och vårt hållbarhetsarbete

Vi jobbar för en hållbar utveckling genom att främja social, etisk, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Social genom att engagera oss i samhället. Etisk och miljömässig genom att erbjuda tjänster och produkter som gör gott för människor och miljön. Ekonomisk genom att hjälpa dig till en bättre ekonomi. Det ska vara lätt för dig att fatta bra beslut.

Två glada kvinnor framför ett gult hus bär på en flyttkartong och en tavla

Hållbarhet

För oss består hållbarhet av tre olika områden, alla lika viktiga för att upprätthålla ett hållbart och långsiktigt samhälle. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är delar vi ständigt arbetar med.

Här kan du också läsa om vad vi på banken gör för att bidra till FN:s globala mål för ett mer hållbart samhälle.

Ekonomisk hållbarhet

Som lokal bank ser vi oss som en ekonomisk kraftkälla åt företag och privatpersoner på Tjörn genom att alltid leverera god bankservice och hög finansiell kompetens. Vi utbildar också barn och unga om ekonomi och sparande, både här på banken och ute i skolorna.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar hela tiden med att begränsa och minska vårt klimatavtryck och miljöpåverkan, bland annat genom att i största mån nyttja lokala aktörer, säkerställa att fler av våra leverantörer lever upp till vår miljöstandard och genom att satsa på ekologiskt hållbara projekt.

Social hållbarhet

Vi vill vara en positiv kraft i samhället genom att stötta det lokala näringslivet, sponsra ideella föreningar och finansiera lokala initiativ som utvecklar Tjörn.

Sustainable development goals

Globala målen för hållbar utveckling

Vi arbetar för att bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål ska nås och har valt ut sju av de 17 målen där vi har störst möjlighet att påverka. 

landscape

Vatten i våra landskap

Vatten i våra landskap är ett projekt som vill lyfta en parallell väg mot att lösa klimatproblemen - vattnets väg. Under tre spännande år med start 2024 pågår projektet på Tjörn med en rad aktiviteter och praktiska försök. 

Landscape

Ett hållbart Bohuslän

Genom projektet Ett hållbart Bohuslän har vi tillsammans med Thordénstiftelsen och Arwidssonstiftelsen avsatt 400 000 kronor till ideella föreningar på Tjörn. För att kvalificera sig för bidraget behövde föreningarna presentera ett projekt som kan kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål.

All personal är certifierade i hållbarhet

Vår personal och styrelse har under 2023 genomfört Finanskompetens certifieringsutbildning Hållbarhet i finansbranschen.  

Certifiering i hållbarhet
Sustainability

Solceller vid vårt kontor

2022 installerade vi solpaneler på taket och berget i Skärhamn. Fördelen med att ha solpaneler på berget är att det är enklare att rikta dem i optimalt läge.

Sustainability

Laddstationer i Skärhamn

Vi har två laddare till elbilar utanför vårt kontor i Skärhamn. Varmt välkommen att besöka oss och passa samtidigt på att ladda din bil.